skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

1a Jornada Terapèutica en el marc del projecte Integra

El pròxim 5 de juny tindrà lloc la 1a Jornada Terapèutica en el marc del projecte Integra d’Exil i Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat “Com ens refem després d’una agressió extrema” . Les Jornades terapèutiques tenen l’objectiu principal de compartir aquest camí a través de persones que estan en diferents moments de rehabilitació i els professionals que els acompanyem. Aquest acte és de caràcter privat per la naturalesa dels beneficiaris i beneficiàries però podem oferir entrevistes per donar a conèixer aquesta iniciativa. Vegi’s el comunicat

El Projecte Integra està dirigit a l’acompanyament terapèutic, jurídic i social  integral, especialitzat en persones afectades per tortura, trauma complex i en risc d’exclusió social. La recuperació psicosocial de persones afectades per un procés traumàtic no es pot treballar des d’una sola perspectiva, ja que els mateixos fets traumàtics i el recorregut d’exili solen complicar molt el procés d’acomodació al país d’arribada. Per això, el Projecte Integra contempla una intervenció multidisciplinària per tal d’oferir de manera coordinada totes les atencions que puguin menester. La vulnerabilitat d’aquest col·lectiu es pot convertir en una nova frontera insuperable si no atenem els aspectes laborals, jurídics, formatius, idiomàtics, socials de diversa índole i, per suposat, una atenció terapèutica especialitzada. Per això, en el marc del Projecte Integra s’ofereix l’atenció psicològica i psiquiàtrica, així com teràpies alternatives com l’art teràpia i la teràpia corporal.   Mentre no resolen la seva situació administrativa no poden accedir als recursos normalitzats i iniciar o reprendre un procés d’inclusió a la societat d’acollida. Requereixen de recursos específics que donin una resposta integral a la seva situació: psicològica/psiquiàtrica (la seva situació de desemparament en el país d’acollida agreuja el trauma originat per la tortura: trauma complex i acumulatiu); jurídica (especialitzada en protecció internacional i estrangeria); social (principalment en l’avaluació de la situació de cada una de les persones beneficiàries a fi d’elaborar un pla de treball per remetre les situacions de partida que empenyen a la persona a l’exclusió social); residencial (el projecte inclou un recurs d’acollida temporal de cinc places); i sociolaboral (elaboració i realització d’itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral que responguin a la seva situació específica).

El Projecte Integra compta amb el finançament de la Comissió Europea i el suport de l’Ajuntament de Barcelona, està liderat pel Centre EXIL i participa com a entitat sòcia la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Per a entrevistes o major informació contactar amb:

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Pascale Coissard, responsable d’incidència
política i social
Telf 93 301 25 39
pascale.coissard@cear.es

Centre EXIL
Patricia Jirón
Psicòloga i Responsable Clínica del Centre
Telf 93 238 57 60
pjironexil@gmail.com

Back To Top