skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

4ª edició del curs "Asil, Immigració i Drets Humans"

4ª Edició Del Curs "Asil, Immigració I Drets Humans"

Del 3 al 18 de novembre, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat organitza la quarta edició del curs Asil, Immigració i Drets Humans. Aquest curs vol oferir les eines necessàries per entendre en profunditat en què consisteix la protecció internacional en el marc de la Unió Europea i de l’estat Espanyol, i quins són els principals aspectes en l’acollida i l’acompanyament psicosocial a les persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i refugiades. Places limitades.
Programa aquí. Inscripcions: cursos_ccar@cear.es. Adjuntar CV.
curs1
curs2

Back To Top