skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Comunicat Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial

Comunicat Dia Internacional De L'Eliminació De La Discriminació Racial

 

 

La sensibilització de les potencials víctimes, clau per abordar la infradenúncia

 
El dia 21 de març se celebra des de 1966 el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, en el que Nacions Unides ens recorda que, en moltes parts del món, la incitació a l’odi i les pràctiques discriminatòries per raons de raça, ètnia, religió, nacionalitat, entre unes altres, estan molt esteses.
A Espanya, des de l’any 2013 el Servei d’Assistència i Orientació a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica, que depèn del Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, presta assistència i orientació a les persones que sofreixen aquestes situacions, atenent més de 600 casos cada any. Incidents en els quals es visibiliza la discriminació quotidiana que segueixen sofrint les persones de diferents ètnies, orígens i procedències, en l’exercici dels seus drets, concretament en l’accés a l’ocupació, l’habitatge, béns i serveis, tots ells vitals per gaudir d’una vida digna.
Segueix havent-hi importants barreres per a una lluita efectiva contra la discriminació racial o ètnica. Des del Servei constatem que la imatge social de determinats grups de població segueix marcada pels estereotips, alguna cosa que al seu torn pot alimentar conductes racistes.
Les noves tecnologies són un brou de cultiu idoni per fomentar el rebuig social cap a determinades persones o grups, que es tradueix en discriminació i discurs d’odi, fet que es veu agreujat pel desconeixement de les víctimes, que sovint no saben quins són els seus drets ni com exercir-los.
Aquest és un dels principals problemes en les polítiques de lluita contra la discriminació, els alts nivells de infradenúncia que es donen al nostre país. La majoria de les víctimes no coneix els mecanismes de denúncia ni els seus drets, i en molts casos no tenen confiança en la utilitat de denunciar aquests incidents. A més, hi ha poques sentències judicials que condemnin casos de discriminació, i els mecanismes de reparació i compensació a les víctimes són complexos, i poc visibles.
 
Per tot això, des de les entitats del Servei d’Assistència i Orientació a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica, volem destacar la importància d’informar i sensibilitzar a les potencials víctimes de discriminació en l’exercici i defensa dels seus drets i volem fer una crida perquè la lluita contra la discriminació racial sigui una prioritat de l’agenda política a tots els nivells, local, regional i estatal, i perquè s’articulin mecanismes eficaços per prevenir i combatre la discriminació, de manera que les víctimes tinguin un millor accés a la defensa dels seus drets i a l’exercici de la ciutadania, garantint que la igualtat de tracte sigui una realitat.
 
ACTIVITATS ORGANITZADES PEL SERVEI
Des del Servei d’Assistència a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica volem informar que aquest Servei va a desenvolupar simultàniament diversos actes a nivell estatal:

  • D’una banda, un acte institucional de commemoració del dia 21 de març, Dia internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica, on hi haurà representació de les entitats socials que formem part del Servei d’Assistència, així com d’altres entitats socials i institucions. Aquest acte se celebrarà el dia 22 de març en el saló d’actes del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
  • D’altra banda, en més de 40 localitats s’organitzaran accions de carrer dirigides principalment a fer un a la ciutadania en general per sensibilitzar-los i implicar-los en la defensa de la no discriminació racial o ètnica. Per a això, en diferents ciutats espanyoles, durant la setmana del 20 al 24 de març de 2017 es desenvoluparan una activitat en diferents espais públics amb el lema “Deja huella contra la discriminación” i que difonguéssim amb el hashtag #dejahuella

 
Més informació
El Servei d’Assistència i Orientació a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica està format per vuit organitzacions: ACCEM, CEAR, Creu Vermella Espanyola, Fundació CEPAIM, Moviment contra la Intolerància, Moviment per la Pau, Xarxa Acull i Fundació Secretariat Gitano (coordinadora del Servei).
El Servei d’Assistència i Orientació a Víctimes depèn del Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica adscrit a l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Tota la informació sobre el treball realitzat està disponible a la web http://asistenciavictimasdiscriminacion.org/
 

Back To Top