700 persones mortes al Mediterrani: quan canviarà la política de la Unió Europea amb les fronteres?

Un analisi en calent del drama humà del Mediterrani.

Pascale Coissard