Campanyes

INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Aquesta línia de treball té com objectiu defensar el dret d’asil i els drets de les persones refugiades  i immigrants a Catalunya, donar a conèixer la situació del dret d’asil i de lespersones refugiades al nostre país, difondre i denunciar públicament les situacions d’indefensió i/o violació d’aquest drets així com les situacions de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones. Des d’aquesta àrea es realitzen nombroses activitats que van des de l’elaboració de notes de premsa i publicacions anuals sobre la situació de les persones refugiades, fins l’organització d’actes, campanyes, formacions, xerrades i conferències.

Alhora, realitzem un treball d’incidència política amb els diferents partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya per tal de donar a conèixer la situació de la institució d’asil a l’Estat espanyol i instar als diferents grups polítics perquè assumeixin les nostres reivindicacions mitjançant els representants dels seus partits al Congrés dels Diputats.

Paral·lelament també treballem colze a colze amb l’administració pública catalana com entitat especializada en protecció internacional i immigració vulnerable en la realització de formacions, xerrades, taules rodones i assessorament entre altres. Vam participar en l’elaboració del Pla Director de Salut i Immigració, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; en els debats de l’esborrany de la Llei d’Acollida proposada per a la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania; participem en el grup de treball per a l’elaboració d’un Plan de Protecció Internacional Catalàde la Direcció General per a la Immigració; formem part de la Taula de la Nova Ciutadania i Immigració; del Consell Nacional LGBT i de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Immigració

Defensem el treball en xarxa com la única manera d’optimitzar els esforços que fem moltes de les entitats que treballem en el mateix àmbit. És per això que som una de les entitats que conforma l’SCAI, som membres de la Xarxa 18 de desembre-Dia del Migrant, de Fedelatina, de la Taula pels Drets Humans i la Pau a Colòmbia, Federació Catalana de Voluntariat social, Xarxa d’Habitatge d’Inclusió, Taula d’entitats del Tercer Sector, de la Federació Catalana d’ONGs pels Drets Humans, de la Xarxa amb Palestina al Cor, de la Xarxa Catalana sobre la Trata de Persones, de la Coordinadora per la llengua de l’Ajuntament de Barcelona, Xarxa Laboral del Raval, del CIRD (Centre d’Informació i Recursos per les dones de l’Ajuntament de Barcelona), de la Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic per Estrangers (XESAJE), de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre de l’Ajuntament de Barcelona i de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral de l’Ajuntament de Barcelona. I a través de CEAR forma part del Consell estatal d’ONG’s d’AccióSocials, de l’ECRE (European Council Refugees and Exiles), de l’ENAR (European Network Against Racism), Xarxa Helena, de la Xarxa Europea contra l’Exclusió Social, i de la Federació d’associacions de defensa i promoció dels Drets Human