Altres formes de persecució

A través d'aquesta campanya volem donar a conèixer aquelles formes de persecució que per no quedar recollides de forma expressa a la Convenció de Ginebra són més desconegudes. Aquesta és una manera d’informar sobre la possibilitat de sol·licitar asil per diferents supòsits de persecució per facilitar que els víctimes de violacions de drets humans tinguin accés a la protecció internacional.

Les vulneracions dels DESCA

El dret d’asil davant les vulneracions dels Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals

En aquest llibret s’explica el contingut dels DESC i dels drets Ambientals, en què consisteixen les diferències respecte al nivell de protecció del que gaudeixen els drets polítics i civils i el nexe causal entre la vulneració dels DESC i el dret d’asil.

+ Llegir més

Persecucions per motius religiosos

Les persecucions per motius religiosos

El dret a la llibertat de pensament, consciència i religió és un dret fonamental reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans i als sistemes regionals de protecció de drets humans.

+ Llegir més

Persecucions per orientació sexual i identitat de gènere

Les dones també són refugiades

La invisibilitat de les dones refugiades

“La invisibilitat de les dones refugiades”, publicada al 2016, parla de dones, ens agradaria dir de dones que han arribat a un país “segur”, però també parla de dones que no van arribar mai.

+ Llegir més