El dret d’asil davant les vulneracions dels Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals

Tot i que la Declaració Universal dels Drets Humans estableix que els drets fonamentals de les persones són els drets polítics, civils, econòmics, socials i culturals, en realitat, el sistema de protecció dels drets econòmics, socials i culturals és substancialment inferior que el sistema de protecció dels drets polítics i civils. En aquest llibret s’explica el contingut dels DESC i dels drets Ambientals, en què consisteixen les diferències respecte al nivell de protecció del que gaudeixen els drets polítics i civils i el nexe causal entre la vulneració dels DESC i el dret d’asil.

Descarregar material adjunt