Refugiats sense refugi: El dret d’asil i les vulneracions dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals

Aquesta publicació posarà el focus en una mirada conceptual sobre el dret d’asil en relació al fenomen de la mobilitat humana, i el vincle que podem establir entre la figura de l’asil i les afectacions que l’originen, és a dir, la vulneració dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals. Així mateix s’abordarà el debat sobre la interpretació de la definició de persona refugiada establerta a la Convenció de Ginebra de 1951.