Les persecucions per motius religiosos

El dret a la llibertat de pensament, consciència i religió és un dret fonamental reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans i als sistemes regionals de protecció de drets humans. No obstant, a diferents països del món es donen persecucions per motius religiosos. La publicació desenvolupa el contingut del dret del llibre pensament, consciència i religió, detalla les diferents formes de vulneració i ens permet entendre perquè hi ha persones que fugen dels seus països en busca de protecció internacional.

Descarregar material adjunt