“El dret d’Asil un dret amenaçat”

 

L’estat Espanyol té un seguit d’obligacions relatives al compliment dels tractats internacionals de defensa dels drets humans quan trasllada la seva jurisdicció més enllà de les seves fronteres. En aquest informe es tracten les responsabilitats de l’estat Espanyol en relació a les persones refugiades en compliment de la Convenció de Ginebra, la Convenció contra la Tortura i el Conveni per a la Protecció dels drets humans i llibertats fonamentals.