En defensa del dret d’asil

A l’any 2009 es va promulgar la Llei 12/2009 reguladora del dret d’asil i la protecció subsidiària. Si bé abans d’aquesta es considerava que el dret d’asil era un dret amenaçat, en el decurs del desenvolupament de l’avantprojecte de llei des de CCAR es va considerar que la institució es posava en greu perill de desaparició. Amb el projecte “en defensa del dret d’asil” es va fer una campanya d’incidència política i social en el decurs del procediment de desenvolupament de la llei.