Xarxa de Municipis Acollidors i Solidàris amb les Persones Refugiades

Catalunya té una llarga història d’asil. És per això que la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat considera que hauria de liderar la defensa d’aquest dret en el marc de l’Estat. Amb l’objectiu de comprometre amb el dret d’asil a diferents ajuntaments catalans, a l’any 2011 es va iniciar el projecte “Xarxa de Municipis acollidors i solidaris amb les persones refugiades”. Així, en el marc d’aquest projecte i en el decurs de l’any 2011 i del 2012, s’estan duent a terme diferents activitats d’educació pel desenvolupament i incidència política i social en diferents municipis catalans.

Aquestes activitats s’estan duent a terme en coordinació amb els ajuntaments i les entitats dels municipis, per a què tan la ciutadania com els seus representants polítics, comprenguin les causes que generen desplaçament forçós, els motius pels quals cada cop arriben menys sol·licitants d’asil a casa nostra, i quina és la millor manera d’acollir persones refugiades a fi d’enfortir el dret d’asil i els drets de les persones refugiades.

Amb la publicació Catalunya Terra d’Asil hem volgut evidenciar i visibilitzar la història de l’asil a casa nostra, el passat i el present, així com el treball que s’està fent en defensa del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades des de l’administració i des de la societat civil catalana. Aquest recull d’iniciatives ens permet realitzar un breu diagnòstic a fi d’analitzar i avaluar què és el que encara ens resta a fer per tal de ser veritablement una terra d’asil.