Curs online El refugi en l’àmbit local

Duració del curs online: del 18 de setembre fins al 24 de setembre del 2017

Hores lectives: 15h lectives

Objectius del curs online:

Amb l’objectiu d’acostar la realitat de la protecció internacional al i les professionals municipals des d’un enfocament molt pràctic, aquest curs online proporciona les eines per enfortir les capacitats tècniques necessàries per:

  • Identificar potencials sol·licitants de protecció internacional entre la població nouvinguda.
  • Conèixer les diferents polítiques públiques entorn la protecció internacional i enfortir les de l’àmbit municipal
  • Conèixer els recursos i programes d’atenció integral i especialitzada al col·lectiu de persones refugiades
  • Distingir la documentació acreditativa de les persones refugiades
  • Estar al corrent dels drets que emparen a les persones sol·licitants i refugiades a casa nostra

Públic destinatari:

Professionals de l’administració local i grups claus del municipi en matèria d’acollida i inclusió de persones refugiades (sector educatiu, sanitari, atenció a la ciutadania, serveis socials, policia municipal).

Preu: 45€ 
Idioma amb què s’imparteix: català
Numero de places: 30

Continguts:

  • Mòdul I: Marc legal, definicions bàsiques, agents i motius de persecució.
  • Mòdul II: Drets i deures de les persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional .
  • Mòdul III: Polítiques públiques d’acollida i inclusió social en el marc estatal
  • Mòdul IV: El rol de les administracions autonòmiques i locals en l’acollida i la inclusió.

Consulta el programa complet

 El curs “el refugi en l’àmbit local” ja està complet. Moltes gràcies pel vostre interès!