Diccionari d’Asil

Amb l’objectiu de donar a conèixer la institució de la protecció internacional, s’ha elaborat aquest diccionari en el que recullen els principals es conceptes i termes, instruments jurídics i administratius, agents i organismes, organitzats per ordre alfabètic. Esperem que facilitin la comprensió del sistema internacional i nacional de protecció internacional.

Descarregar material adjunt