L'acció del voluntariat.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat planteja la seva acció des del foment d’un voluntariat crític i transformador. És per això convida a participar en l’entitat a totes aquelles persones que comparteixen els nostres enfocaments i posicionaments en defensa del dret d’asil i dels drets humans. La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat es concep com un agent de canvi i una entitat generadora de transformació crítica. És per això que fomenta el voluntariat com a una de les formes més adequades per promoure processos de transformació i prendre sentit des d’una concepció crítica d’aquesta tasca, que superi l’assistencialisme, capaç de centrar la seva ideologia i estratègies en el foment d’una ciutadania crítica.

Et convidem a participar en l’acció del voluntariat a través de la col·laboració en els diferents serveis i programes de la CCAR

Formulari de col·laboració:
Dades personals

Servei o programa en el que t'agradaria col·laborar:

Comentaris

Adjunta el teu currículumcaptcha

Política de protecció de dades

Totes les dades personals utilitzades per a aquest enviament han estat incloses en un fitxer, del que és el responsable de seguretat la COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT. La finalitat de la recollida de dades és la d'informar-li dels nostres serveis,quedant sotmesa a les garanties establertes en la L.O.P.D. (Llei 15/1999) i Normativa de Desenvolupament.

La COMISIÓ CATALANA D'AJUDA AL REGUFIAT li informa de la possibilitat d'executar, conforme a aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i opsició dirigint un escrit a la següent adreça: C/Junta de Comerç, 26 Baixos - 08001 Barcelona (BARCELONA)


Et convidem a participar en l'acció del voluntariat a través de la col·laboració en els diferents serveis i programes de la CCAR.

La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat es concep com un agent de canvi i una entitat generadora de transformació crítica. Per això, fomenta el voluntariat com una de les formes més adequades per promoure processos de transformació i prendre sentit des d'una concepció crítica d'aquesta tasca, que superi l'assistencialisme, capaç de centrar la seva ideologia i estratègies en el foment d'una ciutadania crítica.