L'acció del voluntariat.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat planteja la seva acció des del foment d’un voluntariat crític i transformador. És per això convida a participar en l’entitat a totes aquelles persones que comparteixen els nostres enfocaments i posicionaments en defensa del dret d’asil i dels drets humans. La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat es concep com un agent de canvi i una entitat generadora de transformació crítica. És per això que fomenta el voluntariat com a una de les formes més adequades per promoure processos de transformació i prendre sentit des d’una concepció crítica d’aquesta tasca, que superi l’assistencialisme, capaç de centrar la seva ideologia i estratègies en el foment d’una ciutadania crítica.

Et convidem a participar en l’acció del voluntariat a través de la col·laboració en els diferents serveis i programes de la CCAR

Formulari de col·laboració:
Dades personals

Servei o programa en el que t'agradaria col·laborar:

Comentaris

Adjunta el teu currículumcaptchaHe leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.

Declaro, bajo mi propia responsabilidad, ser mayor de 18 años y respondo de manera exclusiva de la veracidad de dicha declaración.

Acepto recibir la información que la entidad considere oportuno enviarme por correo electrónico o medio de comunicación electrónica equivalente. (Es posible darse de baja en cualquier momento).

Et convidem a participar en l'acció del voluntariat a través de la col·laboració en els diferents serveis i programes de la CCAR.

La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat es concep com un agent de canvi i una entitat generadora de transformació crítica. Per això, fomenta el voluntariat com una de les formes més adequades per promoure processos de transformació i prendre sentit des d'una concepció crítica d'aquesta tasca, que superi l'assistencialisme, capaç de centrar la seva ideologia i estratègies en el foment d'una ciutadania crítica.