Consultoria Incidència Política i Social – Reus i Província de Tarragona

 1. Antecedents

 

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat ha començat a ampliar les seves activitats i ha obert una oficina a Reus amb l’objectiu d’ampliar les seves activitats a la província de Tarragona i millorar la incidència política i social, la formació, la sensibilització i la recerca en desplaçaments forçats i drets humans en general a la província.

 1. Objectiu de la consultoria

 

L’objectiu d’aquesta consultoria és preparar, implementar i justificar les activitats d’incidència política i social, formació, participació, i sensibilització de la CCAR a la província de Tarragona.

 1. Abast dels serveis

 

La consultoria tindrà un abast màxim de 3 mesos, iniciant-se a l’agost del 2019 i finalitzant el 12 de novembre de 2019. Aquesta inclourà els següents serveis:

 1. Cursos Asil, Immigració i Drets Humans

Es tracta d’una banda, d’elaborar, implementar i avaluar un curs d’asil, immigració i drets humans que tingui per objectiu que l’alumnat entengui la multiplicitat de causes que forcen a milions de persones a abandonar el seu país a la recerca de protecció, així com la institució de l’asil a casa nostra per tal d’esdevenir una societat inclusiva i respectuosa de la dignitat de les persones.

El curs haurà de:

– transmetre una imatge global dels desplaçaments forçats

– explicar en què consisteix la protecció internacional

– donar a conèixer com ha evolucionat la protecció internacional, especialment en el marc de la Unió Europea i de l’Estat espanyol

– donar a conèixer altres tipus de persecució més invisibilitzades

– oferir eines per a detectar potencials sol·licitants d’asil

– donar a conèixer quins són els principals aspectes en l’acollida de persones refugiades

Públic destinatari:

– personal tècnic i polític de les administracions publiques

– treballadors/es i educadors/es socials

– personal d’entitats de cooperació, asil, immigració o drets humans

– activistes de drets humans

– cossos de seguretat

– conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel respecte i garantia dels drets humans.

Hores lectives: 30 hores

D’altra banda, es tracta de donar difusió a la província de Tarragona a les altres formacions online que imparteix la CCAR.

 

 1. Tallers a centres educatius:

 

L’objectiu dels tallers a centres educatius de primària i secundària  és l’enfortiment de les capacitats, habilitats i actituds individuals i col· lectives necessàries per promoure les condicions de vida digna per a totes les persones, a casa nostra i a fora. Per aconseguir-ho, els tallers fomentaran valors i promouran la participació dels infants, joves i persones adultes amb un enfocament vivencial i una visió crítica amb les causes que generen els desplaçaments forçats. Els tallers es basaran en els materials pedagògics de la CCAR, com www.maletarefugi.ccar.cat i caminsderefugi.org.

Es planteja un mínim de 24 tallers agendats i/o executats a la província de Tarragona.

El/la consultor/a s’haurà de coordinar amb els talleristes i els voluntaris/es de la CCAR i amb la responsable de voluntariat de la CCAR.

 

3.Preparació de viatge d’estudi de bones pràctiques en acollida:

Visita d’estudi per al coneixement del sistema d’acollida de persones refugiades i sol·licitants d’asil canadenc i campanya de sensibilització i incidència:

– Definició del programa de la visita d’estudi a Canadà

– Definició i contacte amb personalitats clau en la definició i gestió del sistema d’acollida canadenc

– Gestió logística de la visita: compra de bitllets, reserva allotjament, preparació de dietes

4.Gestió documental i administrativa del servei

 

 1. Entregables

 

Els entregables que s’elaboraran arrel de l’auditoria seran els següents:

-1 curs d’asil, immigració i drets humans implementat a la província de Tarragona

-1 creació i execució d’un pla de difusió i comunicació sobre el curs i les activitats formatives presencials i online de la CCAR a la província de Tarragona

-1 recopilació de la documentació narrativa i econòmica del curs

-1 mínim de 24 tallers de sensibilització a escoles agendats i/o executats pel curs escolar 2019-2020 a la província de Tarragona

-1 recopilació de la documentació narrativa i econòmica dels tallers

-1 preparació d’un viatge d’estudi d’acollida de persones refugiades al Canadà

-1 gestió documental de tots els entregables

 

 1. Termini

 

La consultoria es farà entre el mes d’agost 2019 fins el 12/11/2019

 

 1. Responsabilitats

 

El/la Consultor/a assumirà la responsabilitat tècnica total pels serveis professionals prestats per al desenvolupament de la present consultoria.

Mantindrà una comunicació diària  fluida via correu electrònic (e-mail), conversa telefònica i presencial amb la coordinadora de l’àrea d’incidència de la CCAR, per informar sobre els avanços de la producció.

 

 1. Experiència

 

Diplomatura, llicenciatura o grau universitari en ciències socials o humanitats

Experiència en gestió. Persona organitzada i planificada

Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR

Català (nivell C), Castellà i Anglès avançat

Coneixement del teixit associatiu i institucional de Reus i/o de la província de Tarragona

Es valorarà experiència prèvia en migracions i/o asil i refugi

 

 1. Supervisió

 

La persona consultora serà supervisada per la coordinadora d’incidència de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

 

 1. Lloc de feina

 

La consultoria inclourà reunions de seguiment de l’execució a les seus de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (Reus i Barcelona)

 

 1. Forma de pagament

 

30% a l’inici de la consultoria. 20% a l’entrega dels tres primers productes. 50% restants a l’entrega de la resta de productes

 

 1. Preu

 

La retribució prevista és de 8100€ bruts amb IVA inclòs (cost final per a la CCAR)

 

12. Presentació de propostes

Les propostes tècniques es presentaran en format .pdf i hauran d’incloure:

-Curriculum vitae del consultor/a
-Carta de presentació i experiència
Les propostes es faran arribar per correu electrònic a ccar@ccar-cear.org com a màxim el 25 de juliol de 2019 amb la referència Consultoria Reus-Tarragona