skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Creences Perseguides: el dret d'asil en les persecucions per motius religiosos

Creences Perseguides: El Dret D'asil En Les Persecucions Per Motius Religiosos

Què saps de les persecucions per motius religiosos? Com es defineix la religió davant del dret d’asil? Continuen sent un motiu important en les sol·licituds d’asil? El pots descobrir en l’actualització de la publicació “Creences Perseguides: el dret d’asil en les persecucions per motius religiosos“.

El dret a la llibertat de pensament, consciència i religió és un dret fonamental reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans i als sistemes regionals de protecció de drets humans. No obstant això, a diferents països del món es donen persecucions per motius religiosos.

La publicació, actualitzada al 2012, desenvolupa el contingut del dret de pensament, consciència i religió, detalla les diferents formes de vulneració i ens permet entendre perquè hi ha persones que fugen dels seus països en busca de protecció internacional.

Amb la col·laboració de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals i de l’Ajuntament de Barcelona.

Back To Top