Curs online: No amagar-se

Un dels principals reptes en l’àmbit d’asil és que professionals de l’atenció que estan en contacte amb el col·lectiu LGTBI sovint desconeixen que les persones LGTBI que han patit persecució tenen dret a sol·licitar protecció internacional. Encara és més freqüent el desconeixement per part de les mateixes persones LGTBI que han patit greus vulneracions de drets humans. Sense el coneixement no es pot detectar els potencials sol·licitants d’asil ni facilitar l’accés a aquest dret internacional. És necessari, per tant, entendre la situació en què es troba el col·lectiu LGBTI en diferents parts del món i la possibilitat de buscar protecció internacional.

Per apropar a la ciutadania i a professionals de l’atenció les especificitats del col·lectiu LGTBI, de les persecucions que pateixen aquestes persones i l’assistència que les pot oferir el dret d’asil, la CCAR posa en marxa el seu curs online No amagar-se: El dret d’asil i les persecucions per motius d’orientació sexual i identitat de gènere.

Més informació a http://aulavirtual.ccar.cat/ca/course/curs-online-persecucions-per-motius-dorientacio-sexual-i-identitat-de-genere/