skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

CURS ONLINE: SENSE REFUGI: el dret d'asil i les vulneracions dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals

CURS ONLINE: SENSE REFUGI: El Dret D'asil I Les Vulneracions Dels Drets Econòmics, Socials, Culturals I Ambientals

Duració del curs: del 21 de novembre de 2019 al 30 de novembre de 2019 Hores lectives: 10h Segons la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, els drets fonamentals de les persones són els drets econòmics, socials, culturals, polítics i civils. En realitat, però, el sistema de protecció dels drets econòmics, socials i culturals (DESC) és substancialment inferior als dels drets polítics i civils perquè no existeixen mecanismes legals d’exigibilitat del seu contingut ni en el Dret Internacional ni en les constitucions polítiques dels Estats. A més, El Dret Internacional es refereix als DESC sense incloure’n els drets ambientals, tot i que nombroses corrents teòriques i del teixit associatiu els inclou dintre dels DESC en resposta a la globalització capitalista generadora d’injustícies socials i degradació ambiental. Així, les violacions dels DESCA tenen conseqüències de diferent gravetat: una de les més greus és el desplaçament forçat de la població que afecta a milers de famílies a tot el món que es veuen obligades a fugir i abandonar casa seva buscant un lloc segur per protegir les seves vides, ja sigui a l’interior del país o creuant una frontera internacional. Per això, cal preguntar-se, en primer lloc, si la violació dels DESCA pot ser interpretada com a supòsits que mereixin el reconeixement de la condició de refugiat i, en segon lloc, en quina mesura pot donar-se una nova resposta jurídica a aquests nous casos. A través d’aquest curs volem: -Transmetre una imatge global dels desplaçaments forçats i les persecucions per motius de vulneració dels DESCA. -Incidir en els conceptes de les violències particulars dirigides a vulnerar els DESCA. -Explicar en què consisteix la protecció internacional i la resposta que dona o pot donar la institució de l’asil a la vulneració dels DESCA. -Contribuir a ampliar i donar a conèixer els DESCA i fomentar-ne la seva reflexió. Públic destinatari: -Professionals dels serveis socials -Advocats i professionals del dret -Estudiants interessats en la protecció dels DESCA i en els desplaçaments forçats -Professionals dels serveis públics d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat -Professionals de les organitzacions del sector de la migració que treballin o que vulguin treballar amb temes de DESCA -Activistes de drets humans -Conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel respecte i garantia dels drets humans Idioma en què s’imparteix: català, amb algunes ponències en castellà Número de places: 30 Preu: 60€ preu general, 45€ preu reduït (estudiants, persones aturades i membres d’entitats de lafede.cat) Continguts: → Introducció → Mòdul I: Els Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals → Mòdul II: Vulneracions dels DESCA i desplaçament forçat → Mòdul III: El rol de l’Asil en la protecció dels DESCA Tots els mòduls van acompanyats de vídeos, informes rellevants i testimonis Per a més informació: cursos@ccar-cear.org]]>

Back To Top