skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Curs per a professorat: Asil, desplaçaments forçats i fronteres – com treballar els drets humans a l’aula

Curs Per A Professorat: Asil, Desplaçaments Forçats I Fronteres – Com Treballar Els Drets Humans A L’aula

Dates del curs: Del 29/04/2020 al 25/05/2020 Hores lectives: 20h lectives online Conjuntament amb l’Institut de drets Humans de Catalunya i a través del Consorci d’Educació de Barcelona (que certificarà al professorat que superi satisfactòriament el curs), organitzem la primera edició del Curs per a professorat: Asil, desplaçaments forçats i fronteres – com treballar els drets humans a l’aula, per tal de capacitar al personal docent sobre dret d’asil, desplaçaments forçats i fronteres europees, dotant d’eines sobre com tractar aquests temes a l’aula a través de diferents eines i recursos pedagògics. Objectius del curs: El curs abordarà el dret d’asil en les seves dimensions universal, europea i estatal, així com la realitat del desplaçament forçat, dotarà als i les professores de contingut teòric i d’eines pedagògiques per tal de treballar els drets humans a l’aula, analitzarà les situacions de vulneracions de drets humans que es produeixen a les fronteres europees a través de testimoniatges i dossiers pedagògics, donarà espais als processos d’acollida i inclusió de persones refugiades així com a les estratègies anti-rumors i es proporcionarà una bateria de continguts per a treballar a l’aula amb la finalitat de combatre els discursos contraris a la població refugiada i migrant. Públic destinatari: – Professorat Preu: Gratuït i certificat pel Consorci d’Educació de Barcelona Idioma amb que s’imparteix: català Número de places: 30

Continguts:

I. Marc conceptual sobre el dret d’asil i les persones refugiades. II. Com treballar els drets humans a l’aula vinculant-los a la realitat de l’asil i els desplaçaments forçats. III. Les vulneracions de drets humans i la situació de les persones desplaçades forçosament a les fronteres internes i externes de la Unió Europea. IV. Les persones refugiades i els seus processos d’inclusió a casa nostra: eines per al combat de rumors, estereotips i prejudicis envers les persones refugiades.

Inscripció:

A través del consorci en el següent link: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2019-2020&p_codi=1040441104 ]]>

Back To Top