skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

El govern ha violat la legislació espanyola en lliurar els immigrants d'Illa de Terra al Marroc.

El Govern Ha Violat La Legislació Espanyola En Lliurar Els Immigrants D'Illa De Terra Al Marroc.

No s’ha respectat el procediment establert a la Llei d’Estrangeria, ni s’ha possibilitat que potencials persones refugiades puguin sol·licitar asil. En canvi, han estat lliurats a un país que viola sistemàticament els drets humans de les persones immigrants.

El dilema plantejat pel Govern espanyol sobre no cedir al “xantatge de les màfies”, segons paraules del delegat de Govern de Melilla, o vetllar pels drets de les persones que han arribat al nostre territori, s’ha resolt a costa de les víctimes d’aquesta situació. El lliurament de 73, de les 83 persones immigrants que estaven a l’illa de Terra a les autoritats marroquines, suposa la vulneració de la Llei d’Estrangeria i la conseqüent violació dels drets reconeguts en la mateixa.

 La legislació obliga a estudiar de forma individual si cadascuna de les persones immigrants reunia els requisits establerts en la llei per accedir a territori espanyol, fet que no s’ha produït en resoldre de forma col·lectiva sobre la seva sort. Entre les diverses garanties que estableix la llei es preveu la possibilitat d’accedir a un advocat, a un intèrpretia la tutela judicial, així com a la identificació de perfils vulnerables que no poden ser expulsats per qüestions d’índole humanitària o per tractar-se de potencials persones refugiades o víctimes de tracta. Més enllà dels menors i la mares que no han estat expulsades i, per tant, acollides a Melilla, donada la procedència subsahariana de la majoria les persones immigrants, les autoritats espanyoles haurien d’haver constatat, cas per cas, que no provenien de cap país en conflicte on es produeixin greus violacions dels drets humans.

 En el mateix moment del lliurament dels immigrants per part de la Guàrdia Civil a les autoritats marroquines, ja estaven esperant els autobusos que el Marroc utilitza per expulsar els immigrants subsaharians a través de la frontera amb Algèria, on són abandonats en mig del desert. A més, les forces de seguretat marroquines han estat denunciades reiteradament per les pallisses i maltractaments que dispensen a les persones immigrants. Aquesta situació podria haver-se produït aquesta mateixa nit,segons la crònica del diari El País.

Les polítiques de control de fluxos migratoris i de lluita contra les màfies no es poden imposar sobre els drets humans de les persones immigrants, les principals víctimes d’aquesta situació. El govern espanyol està obligat a respectar la llei d’estrangeria i els seus compromisos internacionals amb la protecció dels drets humans i el dret d’asil, i no han de subordinar mai aquests compromisos a un càlcul polític de combat a l’ “efecte crida”. Una concepció de mà dura contra la immigració irregular que va ocasionar que en els primers dies d’estada a l’illot s’endarrerís de manera injustificada l’assistència humanitària que necessitaven.

 Per aquests motius, les organitzacions signants estan valorant la possibilitat de posar en coneixement dels organismes nacionals i internacionals de drets humans aquest assumpte.

Signen aquest comunicat: Andalusia Acull, Associació Pro-Drets Humans d’Andalusia (APDHA), Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), Associació Elin i la Federació SOS Racisme.

Les organitzacions signants formen part de Migreurop.

(Foto: Uly Martin per a: El País)

Back To Top