skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Informe CEDAT 2021

Presentació de l’informe acadèmic sobre desplaçament forçat per vulneracions de drets ambientals en el sud global en el que s’analitzen els marcs jurídics de protecció i el gènere com a factor agreujant i de risc.

L’informe està coordinat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i realitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.

L’informe ofereix informació actualitzada i de rigor acadèmic sobre el vincle existent entre el dret d’asil i les vulneracions de drets ambientals, visibilitzant els motius que empenyen a les persones a desplaçar-se forçosament degut a vulneracions d’aquests drets i l’impacte específic que aquesta situació té sobre les dones.

Descarrega l’informe aquí

Back To Top