skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Invisibles: les persecucions per motius de gènere

Invisibles: Les Persecucions Per Motius De Gènere


Arreu del món, les dones s’enfronten a greus violacions dels seus drets pel sol fet de ser dones.
Davant les persecucions per motius de gènere cal donar resposta des del dret d’asil. Totes aquestes vulneracions dels drets de les dones poden ser raó per demanar asil a l’estat espanyol.
Amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta realitat, des de la CCAR vam elaborar el passat 2017 el web Invisibles: Les dones refugiades.
En aquest web podeu trobar dades sobre la situació de les dones arreu del món i diferents tipus de pràctiques que atempten contra els seus drets fonamentals, testimoniatges de dones refugiades, un glossari de termes relacionats i molts continguts més. No dubteu més i visiteu-la!

Back To Top