skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Ja està disponible el vídeo dels resultats de INTEGRA!

Ja Està Disponible El Vídeo Dels Resultats De INTEGRA!

Ja es poden veure els resultats del projecte INTEGRA aquí,  un projecte realitzat amb l’associació Exil  i finançat per la Comissió Europea, dirigit a l’acompanyament terapèutic, jurídic i social integral, especialitzat en persones afectades per tortura, trauma complex i en risc d’exclusió social.
IntegraI

Back To Top