skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La CCAR celebra la decisió de la Secretaria d’Estat de Migracions de fer compatible el procediment d’asil amb les autoritzacions de residència del règim general d’estrangeria

La CCAR Celebra La Decisió De La Secretaria D’Estat De Migracions De Fer Compatible El Procediment D’asil Amb Les Autoritzacions De Residència Del Règim General D’estrangeria

Barcelona, 9 de setembre de 2020.- En el dia d’ahir la Secretaria d’Estat de Migracions va anunciar la seva resposta favorable a la recomanació formulada pel Defensor del Poble en la qual es demanava l’elaboració d’una instrucció que aclarís la compatibilitat dels procediments d’asil amb els regulats en la legislació d’estrangeria.

Aquesta decisió suposa que, a partir d’ara, les persones amb necessitats de protecció internacional no hauran de triar entre fer els tràmits pel procediment d’asil o demanar autorització de residència del règim general d’estrangeria, com venia exigint-se fins ara. Aquesta conjuntura, tenint en compte la incertesa que envolta al procediment d’asil i l’elevat nombre de denegacions registrat en els últims anys, ha portat a molts sol·licitants d’asil a desistir de les seves sol·licituds i de l’estatus jurídic que les mateixes els procuraven per a acollir-se a altres formes de residència que, si bé confereixen un nivell de protecció inferior al de l’estatut de refugiat o el de protecció subsidiària – als quals aspira un sol·licitant d’asil -, tenen una tramitació més senzilla i àgil i per tant proporcionen un horitzó de certesa que no existeix en el cas de les sol·licituds d’asil.


Es tracta per tant d’una molt bona notícia per a totes aquelles persones amb necessitats de protecció internacional que resideixen al nostre país i des de la Comissió Catalana d´Ajuda al Refugiat la celebrem i felicitem el Defensor del Poble per la seva labor i perseverança. Així mateix, fem extensible la nostra felicitació a totes les organitzacions que amb la seva tenacitat han fet possible aquest canvi de criteri, entre les quals ens comptem.

Back To Top