skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La CCAR comparteix la preocupació del Relator Especial de l’ONU per la situació dels sol·licitants d’asil a Ceuta i Melilla

La CCAR insta al Govern a restituir el dret a la lliure circulació dels sol·licitants d’asil en ambdues comunitats autònomes.

“La situació dels immigrants i dels sol·licitants d’asil a Ceuta i Melilla requereix una major atenció” ha afirmat Mutuma Ruteere, Relator Especial de l’ONU sobre les formes contemporànies de Racisme, Discriminació Racial, Xenofòbia i altres formes connexes d’Intolerància, al acabar una visita oficial de vuit dies a l’estat Espanyol.

“Durant el viatge, vaig dur a terme visites als Centres d’Estància Temporal (CETIs) destinats a immigrants irregulars i a sol·licitants d’asil a les ciutats espanyoles de Ceuta i Melilla. Diversos interlocutors van parlar del problema de l’amuntegament als centres”, va explicar el Relator en roda de premsa a Madrid.

També va denunciar la “diferencia d’enfocaments adoptats al respecte de l’asil a la península Espanyola i a Ceuta i Melilla, que ha portat a una situació en la que les persones que es troben en alguna d’aquestes dues ciutats no sol·liciten l’asil o retiren la seva demanda per fer-ho a la península, arriscant a vegades la seva vida al intentar creuar il·legalment l’Estret de Gibraltar”.

Finalment, el relator va indicar que la crisis econòmica no pot representar un retrocés en els  assoliments aconseguits en la lluita contra el problema del racisme i la xenofòbia. Ruteere va manifestar aquestes consideracions generals, que formen part d’un informe molt més ampli sobre el racisme a l’estat Espanyol, que serà presentat davant del Consell de Drets Humans al mes de juny.

La CCAR vol recordar que la restricció de l’accés a la península a les persones sol·licitants de protecció internacional admeses a tràmit que han formalitzat la seva sol·licitud a les ciutats de Ceuta i Melilla, comporta una vulneració flagrant de l’exercici del dret constitucional consagrat en l’article 19 de la Constitució, relatiu a la llibertat de residència i circulació dins del territori nacional. Tal interpretació de la legalitat vigent suposa un retrocés sense precedents en la protecció internacional a l’estat Espanyol, violentant frontalment la normativa i els tractats internacionals en la matèria, de directa aplicació i obligat compliment. Aquesta posició és avalada pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, per l’ ACNUR i pel Defensor del Poble Espanyol.

La CCAR insta al govern espanyol a que permeti l’accés a la península als sol·licitants d’asil admesos a tràmit des de Ceuta i Melilla, no restringint la lliure circulació dels sol·licitants d’asil dins del territori nacional.

Més informació:                   Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. 93 3012539

Back To Top