skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i Sicar-Cat engeguen el projecte VISIBLES

És un projecte finançat per l’Obra Social de la Caixa, amb l’objectiu de pal·liar a la falta de recursos per a les necessitats bàsiques del col·lectiu de persones víctimes de violacions greus de drets humans.

El projecte VISIBLES és una acció conjunta de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) i SICAR Cat (Adoratrices de Catalunya), que porten 10 anys col·laborant en l’assistència a persones víctimes de violacions de drets humans, la CCAR sent especialitzada en protecció internacional i Sicar CAT en treball amb víctimes de tràfic de persones.

Aquest projecte, finançat per l’Obra Social de la Caixa, tracta de pal·liar a la falta de recursos per a les necessitats bàsiques del col·lectiu de persones víctimes de violacions greus de drets humans a través d’una atenció integral en clau de capacitació i de participació del /la beneficiari/a.

Aquest col·lectiu especialment vulnerable inclou tant les persones sol·licitants d’asil, refugiades i apàtrides, les persones que hagin estat denegades de l’asil, com les persones víctimes de tràfic d’éssers humans.

L’impacte del projecte a llarg termini és múltiple: primer, permetrà la inclusió social i la dignitat de persones que han sofert greus violacions de drets humans al seu país d’origen o aquí. Aquesta inclusió social li permetrà autogestionar la seva pròpia vida i superar els traumes deguts a les violacions de drets humans que ha sofert.

També permet consolidar el treball de coordinació i complementarietat en accions socials que han realitzat la CCAR i SICAR Cat en els últims anys, i en general té un impacte positiu en el treball en xarxa de les entitats que treballen amb violacions de drets humans.

Back To Top