skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La importància de l’aprenentatge de l’idioma de manera transversal

La Importància De L’aprenentatge De L’idioma De Manera Transversal

sortides lúdiques per a població immigrant i refugiada, amb la intenció afavorir l’aprenentatge i les converses en català, en un ambient distès, i la potenciació d’una nova xarxa social, que satisfaci les necessitats interpersonals i millorin la qualitat de vida del nostre col·lectiu. Proposem també diverses accions de foment de l’ús del català entres les persones refugiades i immigrades. Per això, oferim: –Cursos d’introducció al català a través d’un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística. -La possibilitat de tenir una parella lingüística amb qui puguis utilitzar el català en un ambient distès i en els horaris que millor et vagin en el marc del programa Voluntariat per la Llengua. -Sortides per la Convivència en les que coneixeràs gent nova i podràs utilitzar el teu català. Amb el suport del Departament de Cultura   Una part dels fons que financen aquestes actuacions provenen de cabals que atorga la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya.  ]]>

Back To Top