Oferta de feina: ADMINISTRATIU/VA DE PROGRAMES

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Reforçar l’equip de programes i projectes, especialment en relació a la gestió i posterior justificació econòmica dels programes i projectes; així com a la responsable econòmica i financera de l’entitat  amb totes aquelles tasques de gestió documental i econòmica que requereixi.

Funcions

– Suport a la gestió administrativa dels programes i projectes.

– Seguiment de l’execució pressupostària dels programes i projectes

– Elaboració de les justificacions econòmiques dels programes i projectes

– Realitzar el seguiment administratiu, implicant als equips sobre les característiques de les convocatòries, terminis i justificacions.

– Gestió, elaboració, seguiment, justificació, control i arxiu de la documentació d’ajudes econòmiques a persones beneficiàries dels projectes. Elaboració de les taules de justificació de la despesa de les ajudes de les persones beneficiàries. Conciliació amb les dades de comptabilitat i les taules amb els rebuts, factures i pagaments físics de totes les despeses.

– Realitzar el seguiment i cerca de proveïdors.

– Procedir a gestionar el lliurament i recollida de documentació amb administració pública i finançadors.

–  Resolució de la gestió administrativa i documental dels projectes de la CCAR

– Suport a direcció en la gestió dels recursos humans.

– Participació en reunions d’equip de programes i projectes

– Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc… vinculades als objetius de l’entitat.

 Requisits

– Posseir estudis mínims de Formació Professional o Batxillerat.

– Domini de l’excel

– Coneixement i domini del català

–  Alta motivació per al treball en migracions i asil i una identificació amb els objectius de la CCAR

 Capacitats i compromisos

– Capacitat resolutiva i propositiva.

–  Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.

– Disposició per al treball en equip.

– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

– Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

 Es valorarà

– Experiència laboral mínima d’1 any en lloc similar, posant l’accent principalment en la gestió administrativa i justificació de projectes.

– Experiència mínima d’1 any amb col·lectius desfavorits, principalment amb immigrants.

– Experiència de treball en equip.

Condicions

Incorporació: 01/04/2020

Jornada completa

Condicions laborals segons el conveni propi de l’entitat

Lloc de treball a Barcelona

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència: Auxiliar administratiu/a

El termini de presentació de candidatures finalitza el 25 de gener de 2020

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.