skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: ADMINISTRATIU/VA DE PROGRAMES

Oferta De Feina: ADMINISTRATIU/VA DE PROGRAMES

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballa per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
Objectiu del lloc de treball
Reforçar l’equip de programes i projectes, especialment en relació a la gestió i posterior justificació econòmica dels programes i projectes; així com a la responsable econòmica i financera de l’entitat  amb totes aquelles tasques de gestió documental i econòmica que requereixi.
Funcions
– Suport a la gestió administrativa dels programes i projectes.
– Seguiment de l’execució pressupostària dels programes i projectes.
– Elaboració de les justificacions econòmiques dels programes i projectes.
– Realitzar el seguiment administratiu, implicant als equips en les característiques de les convocatòries, terminis i justificacions.
– Gestió, elaboració, seguiment, justificació, control i arxiu de la documentació d’ajudes econòmiques a persones beneficiàries dels projectes. Elaboració de les taules de justificació de la despesa de les ajudes de les persones beneficiàries. Conciliació amb les dades de comptabilitat i les taules amb els rebuts, factures i pagaments físics de totes les despeses.
– Realitzar el seguiment i cerca de proveïdors.
– Procedir a gestionar el lliurament i recollida de documentació amb administració pública i finançadors.
– Resolució de la gestió administrativa i documental dels projectes de la CCAR.
– Suport a direcció en la gestió dels recursos humans.
– Participació en reunions d’equip de programes i projectes.
– Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades i d’altres vinculades als objectius de l’entitat.
Requisits
– Posseir estudis mínims de Formació Professional o Batxillerat.
– Domini de l’Excel.
– Coneixement i domini del català.
– Alta motivació per al treball en migracions i asil i identificació amb els objectius de la CCAR.
 
Capacitats i compromisos
– Capacitat resolutiva i propositiva.
–  Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
– Disposició per al treball en equip.
– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
– Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.
 
Es valorarà
– Experiència laboral mínima d’1 any en lloc similar, posant l’accent principalment en la gestió administrativa i justificació de projectes.
– Experiència mínima d’1 any amb col·lectius desfavorits, principalment amb immigrants.
– Experiència de treball en equip.
Condicions
Incorporació immediata.
Jornada completa.
Condicions laborals segons conveni propi de l’entitat.
Lloc de treball a Barcelona.
Informació requerida
Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència: Auxiliar administratiu/a
El termini de presentació de candidatures finalitza el 16 de maig (inclòs)
Només es contactarà amb les persones preseleccionades.

Back To Top