skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Advocat/Advocada

Oferta De Feina: Advocat/Advocada

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la Coordinació d’atenció a les persones, oferir atenció jurídica a persones refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional, amb un focus en persones menors estrangeres sense referents familiars.

Funcions:

 • Assessorament i acompanyament jurídic especialitzat per a menors estrangers sense referents familiars en la realització de tràmits vinculats a la protecció internacional, estrangeria i altres demandes vinculades:
  • Preparació de la formalització de la sol·licitud de protecció internacional.
  • Assistència a la formalització de la sol·licitud de protecció internacional.
  • Coordinació amb treballadors i educadors socials.
  • Assessorament addicional sobre el procediment de protecció internacional.
  • Gestions amb el Cos Nacional de Policia (CNP).
  • Gestions amb l’Oficina d´Asil i Refugi (OAR).
  • Presentació de la documentació complementària a l’expedient de protecció internacional.
  • Presentació d’informes per a la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi (CIAR).
  • Presentació de queixes davant diverses instàncies (Defensor del Poble, Delegació de Govern a Catalunya, Oficina d’Asil i Refugi, ACNUR, entre d’altres).
  • Derivacions a altres entitats especialitzades del territori.
  • Assessorament i assistència en relació al procediment de sol·licitud de l’estatut d’apàtrida.
 • Coordinació amb diferents entitats del sector.
 • Coordinació amb l´ Oficina d´Estrangeria.
 • Organització de sessions informatives de caràcter grupal o, quan sigui necessari, individual sobre el dret d’asil dirigides a persones víctimes de desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.
 • Entrevista en profunditat i valoració jurídica, i coordinació amb l’equip tècnic de la CCAR sobre possibles derivacions i el seu posterior seguiment (ja sigui a persones adultes com a menors estrangers sense referents familiars).
 • Assessorament i acompanyament jurídic especialitzat en la realització de tràmits i seguiment d’expedients de protecció internacional de les persones beneficiàries dels Programes d’atenció a les persones.
 • Realització de les tasques pròpies de l’àrea jurídica segons les necessitats de l’entitat.

Requisits:

 • Formació específica i experiència en protecció internacional.
 • Formació i experiència en immigració.
 • Alts coneixements del entorn de recursos socials de Catalunya.
 • Nivell alt de castellà i català (parlat i escrit).
 • Francès i/o anglès nivell alt.
 • Estar col·legiat/da com a advocat/da exercint.

 Capacitats i compromisos

 • Capacitat per a les relacions interpersonals i professionals.
 • Capacitat de lideratge d’equips.
 • Capacitat per a treballar en un equip multidisciplinari.
 • Autoorganització i autonomia.
 • Orientació a resultats .
 • Sensibilitzat per la inserció sociolaboral de refugiats i immigrants.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

 • Formació específica en gènere.
 • Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Experiència associativa.

Condicions

Contracte d’obra i servei, 35 h/set, fins juliol 2022.

Incorporació immediata.

Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Lloc de treball a Barcelona.

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència ADVOCADA

El termini de presentació de candidatures finalitza el 28 de juny

Només es contactarà amb les persones que hagin estat pre-seleccionades.

Back To Top