Oferta de feina: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Reforçar l’equip de projectes/ incidència política i social així com a la direcció de l’entitat amb totes aquelles tasques de gestió documental, gestió econòmica: pagaments, conciliació bancària i comptable, seguiment pressupostari, entre altres; gestió de les justificacions econòmiques dels projectes.

 

Funcions

– Gestió econòmica: pagaments, conciliació bancària i comptable i seguiment pressupostari dels projectes.

– Gestió, elaboració, seguiment, justificació, control i arxiu de la documentació d’ajudes econòmiques a persones beneficiàries dels projectes. Elaboració de les taules de justificació de la despesa de les ajudes de les persones beneficiàries. Conciliació amb les dades de comptabilitat i les taules amb els rebuts, factures i pagaments físics de totes les despeses.

– Realitzar el seguiment i cerca de proveïdors.

– Procedir a gestionar el lliurament i recollida de documentació amb administració pública i finançadors.

–  Resolució de la gestió administrativa i documental dels projectes de la CCAR

– Elaboració de les justificacions econòmiques dels projectes

– Realitzar el seguiment, implicant als equips sobre les característiques de les convocatòries, terminis i justificacions.

– Suport a direcció en la gestió dels recursos humans.

– Participació en reunions d’equip de projectes i incidència

– Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc… vinculades als objectius de l’entitat.

 

Requisits

– Posseir estudis mínims de Formació Professional o Batxillerat.

– Domini de l’excel

– Coneixement i domini del català

–  Alta motivació per al treball en migracions i asil i una identificació amb els objectius de la CCAR

 

Capacitats i compromisos

Trobo que falta:

– Organització administrativa, ordre i disciplina en les tasques encomanades.

– Capacitat resolutiva i propositiva.

– Actitud motivada.

– Disposició per al treball en equip.

– Dinamisme i creativitat per al desenvolupament del treball.

– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

–  Capacitat de treball autònom.

– Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

– Empatia

 

Es valorarà

– Experiència laboral mínima d’1 any en lloc similar, posant l’accent principalment en la gestió administrativa i justificació de projectes.

– Experiència mínima d’1 any amb col·lectius desfavorits, principalment amb immigrants.

– Experiència de treball en equip.

 

Condicions

Incorporació immediata

Jornada completa 6 mesos

Sou i condicions laborals segons el conveni propi de l’entitat

Lloc de treball a Barcelona

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@cear.es  amb la referència: Auxiliar administratiu/a

El termini de presentació de candidatures finalitza el 26 de setembre

Només es contactarà amb les persones preseleccionades.