skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Oferta De Feina: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Descripció de l’entitat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
Objectiu del lloc de treball
Reforçar l’equip de projectes/ incidència política i social així com a la direcció de l’entitat amb totes aquelles tasques de gestió documental, gestió econòmica: pagaments, conciliació bancària i comptable, seguiment pressupostari, entre altres; gestió de les justificacions econòmiques dels projectes.
 
Funcions
– Gestió econòmica: pagaments, conciliació bancària i comptable i seguiment pressupostari dels projectes.
– Gestió, elaboració, seguiment, justificació, control i arxiu de la documentació d’ajudes econòmiques a persones beneficiàries dels projectes. Elaboració de les taules de justificació de la despesa de les ajudes de les persones beneficiàries. Conciliació amb les dades de comptabilitat i les taules amb els rebuts, factures i pagaments físics de totes les despeses.
– Realitzar el seguiment i cerca de proveïdors.
– Procedir a gestionar el lliurament i recollida de documentació amb administració pública i finançadors.
–  Resolució de la gestió administrativa i documental dels projectes de la CCAR
– Elaboració de les justificacions econòmiques dels projectes
– Realitzar el seguiment, implicant als equips sobre les característiques de les convocatòries, terminis i justificacions.
– Suport a direcció en la gestió dels recursos humans.
– Participació en reunions d’equip de projectes i incidència
– Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc… vinculades als objectius de l’entitat.
 
Requisits
– Posseir estudis mínims de Formació Professional o Batxillerat.
– Domini de l’excel
– Coneixement i domini del català
–  Alta motivació per al treball en migracions i asil i una identificació amb els objectius de la CCAR
 
Capacitats i compromisos
Trobo que falta:
– Organització administrativa, ordre i disciplina en les tasques encomanades.
– Capacitat resolutiva i propositiva.
– Actitud motivada.
– Disposició per al treball en equip.
– Dinamisme i creativitat per al desenvolupament del treball.
– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
–  Capacitat de treball autònom.
– Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.
– Empatia
 
Es valorarà
– Experiència laboral mínima d’1 any en lloc similar, posant l’accent principalment en la gestió administrativa i justificació de projectes.
– Experiència mínima d’1 any amb col·lectius desfavorits, principalment amb immigrants.
– Experiència de treball en equip.
 
Condicions
Incorporació immediata
Jornada completa 6 mesos
Sou i condicions laborals segons el conveni propi de l’entitat
Lloc de treball a Barcelona
 
Informació requerida
Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@cear.es  amb la referència: Auxiliar administratiu/a
El termini de presentació de candidatures finalitza el 26 de setembre
Només es contactarà amb les persones preseleccionades.

Back To Top