skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Coordinador/a de l’àrea d’atenció a les persones

Oferta De Feina: Coordinador/a De L’àrea D’atenció A Les Persones

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

En col·laboració amb l’equip de direcció, definir, coordinar i executar les línies estratègiques de l’àrea d’atenció a les persones refugiades i migrades de la CCAR i vetllar per al correcte desenvolupament dels serveis que es presten: atenció jurídica en Protecció internacional i apatridia, programes d’acollida residencial temporal, intervenció social i laboral, punts d’informació i orientació, mentoria, entre d’altres, a través de la implementació d’objectius i metodologies comunes de treball. Coordinació de l’equip sota la seva responsabilitat i implementació de les polítiques de desenvolupament de persones de l’entitat.

Funcions

– Desenvolupament estratègic de l’Àrea i els serveis i actuacions a implementar
– Coordinació de l’equip tècnic de l’àrea d’Atenció a les Persones
– Liderar reunions periòdiques internes i externes de seguiment i gestió, per a la posada en comú dels diferents casos: disseny i reajustaments d’itineraris, valoració i presa de decisions quant a actuacions a dur a terme.
– Suport tècnic a l’equip de l’Àrea, en concret en el seguiment dels expedients de les persones ateses, el seguiment dels itineraris interdisciplinaris
– Representació institucional de l’entitat en els seus àmbits competencials tant amb les administracions públiques, empreses i xarxes d’entitats socials
– Supervisar el compliment dels indicadors d’atenció i elaboració d’informes, vetllant per l’adequat desenvolupament d’itineraris individualitzats de les persones participants en els serveis de l’àrea.
– Suport a l’equip de direcció en la identificació, formulació, execució, seguiment i justificació de programes i projectes de l’àrea, aportant propostes de millora i innovació des de la seva experiència i coneixement en la seva àrea d’especialització, amb la finalitat d’optimitzar els serveis i recursos (humans i materials) objecte de la seva competència.
– Donar suport a l’elaboració de memòries, justificacions tècniques, procediments d’intervenció, informes estadístics, i aquella documentació i materials necessaris per a la gestió dels serveis de la seva competència.
– Construir i executar l’explotació de les diferents bases de dades de persones usuàries i garantir el seu correcte ús.
– Supervisar la gestió administrativa dels serveis, tràmits de prestacions econòmiques, recopilació de rebeu, factures i justificació de despeses.
– Garantir l’adequat ús d’eines, procediments i metodologies per al desenvolupament d’una adequada intervenció realitzada per part de tots els tècnics implicats en els diferents itineraris.
– Participació en la definició, i posterior implementació, de les línies d’incidència política i social, voluntariat i pràctiques.
– Participació en la definició, i posterior implementació, de programes formatius interns i externs a la CCAR.

Requisits

– Grau en Dret, Treball social, Educació social o Diplomatura en Ciències Socials amb experiència en intervenció
– Formació especialitzada en l’àmbit d’asil, migracions, intervenció social/intervenció sociolaboral
– Experiència d’ al menys 3 anys en un lloc de treball de característiques semblants
– Formació i experiència en gestió d’equips de treball i planificació.
– Domini de l’excel
– Coneixement i domini del català
– Alta motivació per al treball en migracions i asil i una identificació amb els objectius de la CCAR
– Competències lingüístiques comunicatives en anglès i/o francès.

Capacitats i compromisos

– Capacitat resolutiva i propositiva.
– Capacitat d’anàlisi
– Capacitat de negociació i mediació
– Capacitat relacional i de comunicació
– Capacitat de resiliència
– Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
– Disposició per al treball en equip.
– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
– Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

– Haver format part de CCAR en qualitat de treballador/a, voluntari/a o persona beneficiària
– Formació en gènere

Condicions

Contracte d’obra i servei
Incorporació immediata
Jornada completa
Condicions laborals segons el conveni propi de l’entitat
Lloc de treball a Barcelona

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència:
COORDINADOR/A DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
El termini de presentació de candidatures finalitza el 9 de febrer

Back To Top