Oferta de feina: sotsdirector/a

Objectiu del lloc:

El/la sotsdirector/a, sota les instruccions i orientacions de la Directora de l’entitat i de la Junta Directiva, assumeix la funció de gerència i supervisió de la resta d’òrgans de gestió de l’entitat CCAR. Destacadament en matèria de gestió de RRHH, de finançament, de gestió del coneixement i de logística, per tal de garantir l’adequada dotació de recursos humans, disseny de procediments i processos i sistematització d’informació. Igualment, contribueix a la definició dels objectius estratègics així com de la seva consecució, assumeix la representació de l’Entitat en substitució o delegació de la seva direcció.

Funcions:

-Coordinar i supervisar els processos de gestió de persones: contractacions, definició de llocs de feina i acompliment de tasques, prevenció de riscos laborals, necessitats formatives, compliment del conveni, entre d’altres; vetllar per la vinculació del personal amb el compliment dels objectius de protecció d’asil i refugi que impulsa l’entitat.

-Seguir i controlar l’àrea de de gestió econòmica i financera de l’entitat, essent responsable últim/a de la preparació i execució del pressupost de l’entitat i del correcte i puntual compliment de les seves obligacions comptables i financeres.

-Dirigir, definir i impulsar la posada en marxa dels diferents procediments, processos i estratègies de l’entitat, garantint una adequada gestió de competències i una sistematització del coneixement intern.

-Coordinar el seguiment i el control de convenis, subvencions i contractes de l’entitat així com assegurar el correcte desenvolupament dels projectes gestionats per l’entitat així com els seu correcte encaix amb les activitats i els processos al si de la mateixa.

-Coordinar i supervisar la realització dels processos relatius a la logística de les oficines i infraestructures de la CCAR a fi de garantir la correcta i eficient prestació del servei

-Desenvolupar, motivar i gestionar els equips de treball sota la seva responsabilitat.

-Garantir el funcionament coordinat de les diferents àrees a través dels seus responsables

Requisits:

Titulació Universitària, valorant postgrau en gestió d’organització i/o qualitat i/o gestió de RRHH.

Experiència mínima de 5 anys en llocs de responsabilitat en organitzacions similars.

Experiència en formulació, seguiment i justificació de projectes a finançadors.

Ofimàtica a nivell avançat; especialment maneig de fulls de càlcul.

Domini del català i del castellà. Anglès fluid tant parlat com escrit.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:

  • Capacitat de direcció d’equips i de persones.
  • Visió estratègica i capacitat analítica.
  • Capacitat de comunicació i de presa de decisions
  • Capacitat de treball sota pressió i orientació a resultats
  • Coneixement del funcionament del tercer sector, es valorarà particularment el coneixement i experiència en l’àmbit de la protecció internacional i dels drets humans.

S’ofereix:

  • Incorporació immediata.
  • Jornada completa.
  • Remuneració i horari: Categoria 1 i complements de responsabilitat, segons taules salarials i Conveni de l’entitat.
  • Lloc de treball: Barcelona
  • Tipus de contracte: Obra i Servei, amb el període de prova que estableixi la llei.

Procés de selecció: Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae més carta de motivació pel lloc al següent correu electrònic: ccar@ccar-cear.org i assenyalant a l’assumpte la referència del lloc: sotsdirector/a CCAR. Tot el procediment de selecció es durà a terme de forma estrictament confidencial. Data límit 21/2/2020 inclòs.

Dubtes i preguntes: 93 301 25 39 o ccar@ccar-cear.org