skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Tècnic/a d’intervenció al Baix Llobregat

Oferta De Feina: Tècnic/a D’intervenció Al Baix Llobregat

Oferta de feina: Tècnic/a d’intervenció al Baix Llobregat

Descripció del lloc
Tècnic/a d’intervenció al Baix Llobregat.

Lloc de treball
A l’oficina de l’entitat a Sant Boi i ocasionalment en els oficines de Barcelona

Descripció de l’entitat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat te com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets dels personis refugiades, i assumim també la defensa dels drets dels personis immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social dels personis refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat dels migracions i volem obrir un debat sobre els formis de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc
Reforçar els processos d’inclusió social i laboral dels personis refugiades en situació vulnerabilitat i risc d’exclusió social que és troben a Sant Boi de Llobregat, proveint una atenció integral i especialitzada al col·lectiu.

Funcions

 • Gestió del punt d’informació i orientació en matèria de PI a Sant Boi (temporalitat a definir amb el municipi).
 • Gestió del dispositiu d’acollida complementària a la ciutat (5 plaus):
 • Atenció individual i/o grupal als personis acollides
 • Planificació, elaboració i seguiment dels plans de treball i dels itineraris sociolaborals.
 • Gestió de la convivència, prevenció i mediació en conflictes
 • Gestió i recerca d’accions formatives
 • Valoració, gestió, seguiment i justificació de prestacions econòmiques.
 • Elaborar informes de derivació i seguiment per a altres entitats i/o administracions.
 • A prop i derivació a activitats de participació comunitària
 • Vetllar pel bon estat de l’immoble, del mobiliari i parament.
 • Treball en xarxa i comunitari al municipi
 • Foment i dinamització del voluntariat
 • Registri de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programis que tingui assignats.
 • Elaboració de memòries i informes.
 • Coordinació amb l’equip dels Programis Complementaris, participació en els reunions de casos i d’àrea.
 • Participar en els activitats que és desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions que s’imparteixi a nivell intern i extern.

Requisits

 • Grau en treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o els migracions.
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

És valorarà

 • Capacitat resolutiva, prepositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

Oferim:

Incorporació immediata
Contracte obra i servei
17,5h setmanals
Remuneració segons els taules salarials de l’entitat.
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 11 de novembre a: ccar@ccar-cear.org
Referència de l’assumpte al missatge: T- Complementaris_BaixLlobregat
En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.

Back To Top