skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Tècnic/a en incidència política i social i voluntariat

Oferta De Feina: Tècnic/a En Incidència Política I Social I Voluntariat

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i  vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la Coordinació d’Incidència, donar suport en la gestió del Programa Català de Protecció a defensors i defensores de drets humans (PCPDDH), gestionar el voluntariat de la entitat i executar els projectes d’incidència política i social de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

Funcions

– Recepció, valoració tècnica i realització d’informes individuals de les candidatures de defensores al PCPDDH.
– Interlocució amb entitats acompanyants del PCPDDH: reunions de seguiment, seguiment i planificació d’activitats dels tres eixos del programa: incidència, formació i atenció psicosocial.
– Acompanyament a les defensores acollides en el Programa durant la seva estada a Catalunya.
– Suport en l’elaboració de les anàlisis de risc i pla de retorn de les defensores acollides en el programa.
– Disseny i implementació de Punts de Voluntariat: foment, gestió i formació del voluntariat, seguiment de les accions realitzades pel voluntariat.
– En coordinació amb els tècnics de l’equip, identificar, dissenyar i executar activitats de sensibilització: cursos, tallers, xerrades, etc…
– Participació en els espais de voluntariat, sensibilització i acollida de persones refugiades i immigrades de la ciutat de Sant Boi.
– Execució, assoliment i registre dels indicadors relacionats amb els projectes en els quals participi.
– Elaboració de material de sensibilització.
– Suport en la difusió de les activitats de la CCAR.

Requisits

– Llicenciatura en l ’àrea de les ciències socials o similar.
– Formació en Drets Humans.
– Experiència en projectes amb defensores de drets humans.
– Experiència en gestió del voluntariat i en activitats d’incidència i sensibilització.
– Bona capacitat de comunicació oral i per escrit en català i castellà.
– Domini de l’idioma anglès i/o francès. Es valorarà qualsevol coneixement d’un altre idioma.
– Coneixement del teixit associatiu: de Sant Boi en particular, i de Barcelona, Reus i Sabadell en general.

Capacitats i compromisos

– Capacitat resolutiva i proactiva.
– Capacitat d’anàlisi.
– Capacitat relacional i de comunicació.
– Capacitat de resiliència.
– Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
– Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
– Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

– Formació en gènere.
– Formació en l’àrea de la immigració i l’asil.
– Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
– Experiència prèvia com a persona atesa, treballador/a voluntari/a o remunerat/da en la CCAR.
– Bona capacitat de treball i motivació per treballar en entitats sense ànim de lucre.
– Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
– Flexibilitat horària.

Condicions

Contracte d’obra i servei a jornada completa.
Incorporació immediata.
Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.
Lloc de treball a Sant Boi de Llobregat.

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència: TÈCNIC/A EN INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL I VOLUNTARIAT SANT BOI DE LLOBREGAT
El termini de presentació de candidatures finalitza el 24 de febrer
Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Back To Top