Oferta de feina: TÈCNIC/A DE VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ SOCIAL

Lloc de treball: Barcelona

Descripció de l’Entitat:

La Comissió Espanyola d’Ajuda  al Refugiat (CEAR) és una organització no governamental fundada el 1979, d’acció voluntària i humanitària, independent i plural. El nostre objectiu és el de treballar conjuntament amb la ciutadania per la defensa del dret d’asil. La nostra missió és defensar i promoure els drets humans i el desenvolupament integral de les persones refugiades, apàtrides i migrants vulnerables amb necessitat de protecció internacional.

Objectius del lloc de treball

Proposar, gestionar, dinamitzar i supervisar el Voluntariat; fomentar la participació social de la oficina de Catalunya, facilitant la seva transversalitat amb la resta d’àrees de l’Organització amb la finalitat de promoure, potenciar i garantir la participació activa dintre de CEAR.

Funcions del lloc de treball

 • Col·laborar conjuntament amb la Coordinació Territorial, en la planificació estratègica d’objectius i activitats anuals, per assegurar i facilitar la integració del voluntariat a la Organització.
 • Facilitar instruments per promoure el voluntariat en defensa dels drets humans i fomentar la participació ciutadana i de les persones voluntàries de CEAR.
 • Desenvolupar el seu treball en coordinació estreta amb la Coordinació Estatal de l’Àrea de Voluntariat segons les línies estratègiques de l’Àrea, participant a les reunions i accions de caràcter estatal.
 • Realització de xerrades i esdeveniments de promoció del voluntariat i d’informació sobre la realitat que viuen les persones refugiades i la situació de DDHH als països d’origen.
 • En coordinació amb l’Àrea d’Incidència Política i Social i, sota la seva supervisió, contribuir a la implementació de l’estratègia de CEAR en Incidència Política, mobilització social i comunicació.
 • Coordinar i dinamitzar el voluntariat d’oficines i dispositius dintre del territori català, amb la finalitat d’estabilitzar les estructures ja formades, crear noves i millorar la gestió integral del voluntariat: selecció, pla de benvinguda i formació, avaluació, acompanyament, motivació i seguiment.
 • Gestionar eines per al bon desenvolupament del treball de l’equip de Voluntariat (bases de dades, llistes de distribució, qüestionaris, …) que facilitin i millorin la participació i el desenvolupament d’activitats d’aquests a la organització; així com aquells documents d’obligació legal.
 • Coordinar activitats i esdeveniments amb la resta de les àrees del territori en les que el voluntariat estigui implicat.
 • Participar en espais, esdeveniments i accions de foment del voluntariat, comunicació i la participació social.
 • Desenvolupar funcions administratives vinculades a l’àrea, actualitzant, gestionant i mantenint les eines de comunicació i formació , tant internes com externes, del voluntariat.

Requisits indispensables:

 • Titulació universitària en Humanitats, Periodisme, Ciències de la Comunicació, C. Socials, Mediació social o dinamització sociocultural.
 • Experiència de 2 anys en gestió professional de voluntariat, gestió i dinamització de processos participatius en Organitzacions del Tercer Sector o gestió d’equips.
 • Experiència en treball amb col·lectius desafavorits, principalment amb persones refugiades i/o immigrants.
 • Ofimàtica i gestió de bases de dades i Internet
 • Domini de l’anglès i del català.

Capacitats

 • Gestió, desenvolupament de persones i motivació d’equips.
 • Treball en equip i de forma autònoma.
 • Capacitat relacional i bona comunicació
 • Flexibilitat i adaptació al canvi
 • Capacitat resolutiva i d’empatia
 • Capacitat d’organització, planificació, coordinació i seguiment de plans de treball.
 • Proactivitat i creativitat pel desenvolupament de la feina

Es valorarà:

 • Molt favorable formació en Drets Humans i asil
 • Molt favorable formació en comunicació i redacció de continguts
 • Molt favorable formació especialitzada en gestió del voluntariat
 • Coneixements de disseny i programes d’edició de continguts
 • Haver format part del voluntariat de CEAR.

S’ofereix

 • Jornada completa i flexibilitat horària
 • Incorporació immediata
 • Contracte per Obra i servei
 • Remuneració i horari: segons taules salarials i Conveni de CEAR.

Requisits per a la presentació de candidatures

Enviar currículum vitae i carta de motivació a la direcció de correu:

seleccion.cearcatalunya@cear.es indicant clarament a l’assumpte del missatge la referència: Técnico/a voluntariado 030/801039/0181

Es mantindrà la confidencialitat en tot el procés. En cas de no rebre resposta a la teva candidatura en un termini de 10 dies des de la data límit de recepció de currículums, la mateixa s’entendrà descartada.

Termini de presentació de candidatures fins el 19 de febrer de 2019