Oferta de feina: Tècnic/a en dinamització sociocultural amb xinès

Descripció del lloc

Tècnic/a en dinamització sociocultural amb xinès

 

Lloc de treball

El Prat del Llobregat

 

Descripció de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

 

Objectius del lloc

– Promoure la participació de les persones d’origen xinès a la vida comunitària del Prat i les relacions interculturals entre aquest col·lectiu i la resta de la ciutadania.

– Facilitar l’accés als serveis públics de les persones d’origen xinès (policia, promoció econòmica, serveis de ciutadania, esports) així com l’aprenentatge de la llengües catalana i castellana a través de la seva incorporació a l’itinerari del servei municipal d’acollida.

 

Funcions

– Dinamització de la participació de les persones d’origen xinès a la vida de la ciutat.

– Creació d’espais de trobada intercultural entre el col·lectiu xinès i altres sectors de la ciutadania.

– Detectar i potenciar la implicació de persones d’origen xinès en relació a diversos àmbits de participació a nivell local: taula nova ciutadania, activitats del departament de comerç, activitats de l’àmbit d’educació etc.

– Gestionar un punt d’informació i orientació dels serveis municipals dirigit a la comunitat xinesa de la ciutat

– Contactar amb totes les persones xineses que s’empadronen oferint-les el servei del punt d’informació i orientació.

– Realització d’interpretacions al xinès, català o castellà, per cobrir les demandes dels diferents serveis municipals canalitzades a través del Programa Nova Ciutadania

– Traduir notes informatives i altre documentació al xinès o al català i castellà.

–  Realització d’una diagnosi sobre la realitat dels xinesos residents al Prat a partir d’una recollida de dades amb enquestes i entrevistes.

– Elaboració de memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte

– Registre de dades en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats

– Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus DDHH.

 

Requisits

– Titulació de manera preferent: formació professional de grau superior en integració social, dinamització sociocultural o similar; o bé formació universitària en l’àmbit social o de llengües.

– Domini de la llengua xinesa, castellana i catalana.

– Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 

Es valorarà

– Coneixement sobre el funcionament dels serveis públics

– Experiència en lloc similar

– Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.

– Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.

 

Oferim:

– Incorporació immediata

– Contracte per obra i servei

– Jornada parcial: dilluns i dijous de 15h a 20h

– Remuneració segons taules salarials de l’entitat

 

Presentació de candidatures enviant el CV abans del 18 de febrer a: ccar@ccar-cear.org

Referència de l’assumpte al missatge: DINAMITZACIÓ-ELPRAT

En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.