skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Obertura de la convocatòria per a la presentació de candidatures per al Programa Català de protecció a defensores i defensors dels drets humans 2020

Obertura De La Convocatòria Per A La Presentació De Candidatures Per Al Programa Català De Protecció A Defensores I Defensors Dels Drets Humans 2020

Des d’avui i fins al 18 de desembre inclòs les entitats catalanes que treballen en solidaritat amb organitzacions d’altres països en què participen persones defensores de drets humans que es troben en situació de risc, poden postular candidatures al Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans (PCPDDH).

El PCPDDH és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya en la que col·labora l’Ajuntament de Sant Cugat i que gestiona la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

El PCPDDH té per objecte oferir protecció integral a defensores i defensors dels DDHH en situació de risc a causa de la seva activitat de defensa dels drets humans per mitjans pacífics, mitjançant una acollida de 6 mesos a Catalunya i un acompanyament integral, que inclou:

  • Eix d’atenció psicosocial i auto cura;
  • Eix formatiu;
  • Agenda d’incidència i enfortiment de la xarxa de suport;
  • Suport al retorn i seguiment posterior en el marc del vincle habitual de treball entre l’entitat d’origen de la persona defensora i l’entitat catalana que presenta la candidatura.

El pes de cadascun d’aquests eixos s’estableix d’acord amb les necessitats o interessos de cada persona defensora. Es recomana que l’entitat catalana que presenti una candidatura tingui un elevat coneixement del perfil i les circumstàncies de la persona defensora per tal de dissenyar de forma idònia el seu programa d’acompanyament.

Per a l’edició del PCPDDH 2020, està prevista l’acollida temporal de 3 persones defensores dels drets humans en situació de risc. Si entre les persones defensores seleccionades alguna vol venir acompanyada de familiars (fills/es i/o parella), el PCPDDH disposa d’una plaça per a candidatures en aquesta situació.

En l’edició d’enguany, cal tenir en compte a l’hora de presentar una candidatura les possibles afectacions de la pandèmia de la Covid-19. Es recomana treballar en aquest sentit les expectatives amb la persona defensora i l’organització d’origen abans de presentar la candidatura.

El PCPDDH té la voluntat d’adaptar-se a les diferents circumstàncies i posarà tots els esforços que tingui a l’abast per tal que es pugui desenvolupar adequadament. Tanmateix, cal tenir en compte que la pandèmia pot tenir impacte en la sortida o tornada des de i al país d’origen, així com en l’agenda durant l’acollida (per exemple, restriccions de mobilitat, limitacions a algunes activitats a l’àmbit virtual, que poden afectar l’estat  físic i emocional de les persones defensores). Això pot requerir també la necessitat de modificar el tipus d’acompanyament de l’entitat catalana, per adaptar-se a cada context.

Per a més informació, requisits i formulari podeu consultar la web de l’ACCD: http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_desenvolupament/ajuts-i-subvencions/2020/pcpddh/

Back To Top