skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Parelles Lingüístiques a la CCAR!

Parelles Lingüístiques A La CCAR!

Proposem serveis de foment de l’ús del català entres les persones refugiades i immigrades.
Segons la UNESCO, les llengües són una part esssencial de la diversitat cultural. Les llengües no només són expressions de la cultura humana i de la humanitat sinó que també són l’instrument a través del qual ens comuniquem amb els altres i a través del qual expliquem la realitat del món en què vivim. Al mateix temps les llengües són la part més vulnerable de la nostre herència cultural. La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat convida i anima a les persones refugiades i immigrants que aprenguin i usin le català.
Per això, oferim:

 
Cursos d’introducció al català a través d’un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística.
 
La possibilitat de tenir una parella lingüística amb qui es pugui utilitzar el català en un ambient distès en el marc del programa Voluntariat per la Llengua.
cens_color_2
 

Back To Top