skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Petició urgent al govern per a la regularització de totes les persones migrades davant l'epidèmia de Coronavirus

Petició Urgent Al Govern Per A La Regularització De Totes Les Persones Migrades Davant L'epidèmia De Coronavirus

En el context actual d’emergència sanitària mundial provocat per la COVID-19, és fonamental que es garanteixin els drets de totes les persones que es troben al territori espanyol, amb especial atenció a aquelles més vulnerables, com són les migrades en situació administrativa irregular i les persones sol·licitants d’asil en espera prolongada de resolució de la seva sol·licitud. És important recordar que l’Oficina d’Asil (OAR) acumula actualment més de 100.000 expedients d’asil pendents. És necessari que els drets de les persones migrades en situació administrativa irregular es vegin garantits. Per a això és urgent que es posi en marxa un procés de regularització que els permeti accedir als seus drets en igualtat de condicions, al mateix temps que es reconegui el valor de les aptituds, dedicació i compromís que poden aportar a societat espanyola. Per tot això, demanem al Govern espanyol que, seguint les mesures del govern portuguès i la recomanació del Consell d’Europa, posi en marxa mesures de regularització extraordinària amb la finalitat de garantir els drets de les persones estrangeres a Espanya. Formulari d’adhesions per a organitzacions i col·lectius]]>

Back To Top