Informe 2011

A l’any 2011 va concloure un període de profunds canvis normatius. D’una banda, la promulgació del reglament de la Llei 12/2009 reguladora del Dret d’Asil i la protecció subsidiària va patir un retard innecessari, i de l’altra, es va aprovar el text reglamentari regulador de l’estrangeria, deixant pendent aquell relatiu als Centres d’Internament d’Estrangers. A l’informe es recullen 10 propostes que resumeixen les actuacions més urgents a emprendre en aquest context.

Informe 2011 CEAR

Descarregar material adjunt