Informe 2013

El 2012 s’ha registrat un mínim històric en el nombre de sol·licituds d’asil realitzades al nostre país. Davant l’augment de les peticions d’asil en el conjunt de la Unió Europea, els tres països de la frontera sud, Itàlia, Espanya i Grècia, reduïen significativament el nombre d’aquestes. Coincidentment, és en aquests països on amb més vigor s’estan implementant les “polítiques d’externalització de fronteres” impulsades pel conjunt de la Unió Europea. Polítiques de control dels fluxos migratoris que a la pràctica estan dificultant enormement l’arribada a territori europeu de les persones refugiades i també l’accés al dret d’asil.

Informe 2013

Resum executiu