Informe 2014

El dotzè Informe anual analitza la realitat de les persones refugiades al món, a Europa i, principalment, a Espanya. Al 2013, l’agreujament de la guerra civil a Síria va produir un augment significatiu de la població desplaçada forçosament al planeta, fins a cotes desconegudes des del 2001, i també l’increment del nombre de persones que van sol·licitar protecció internacionalen la Unió Europea.

Informe 2014

Resum executiu

 

InformeCEAR2014:InformeCEAR2014