Informe 2015

El món viu un augment de desplaçaments forçats sense precedents des de la Segona
Guerra Mundial, però les respostes de la Unió Europea i Espanya continuen sent
insuficients.
L’informe de CEAR conté un anàlisi de la situació del dret d’asil a Espanya i a Europa
l’any 2014 així com un balanç de la situació actual incloent testimoniatges de persones
refugiades i propostes per garantir el dret d’asil.

Informe 2015

Resum executiu

informe2015_portada