skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Informe Anual 2016 de CEAR “Les persones refugiades a Espanya i a Europa” alerta que malgrat el fort increment de de el nombre de persones que van buscar l’any passat refugi a Europa, tant la Unió Europea com Espanya van adoptar mesures que han posat en greu perill un dret humà com l’asil. Informe anual Resum executiu portada  ]]>

Back To Top