Informe 2017

L’Informe Anual 2017 de CEAR “Les persones refugiades a Espanya i a Europa” mostra un any més la situació en la qual viuen aquestes persones al nostre continent i estat. El difícil accés al dret d’asil per molts dels que arriben, l’estancament dels procediments de molts sol·licitants d’asil, com les persones d’Ucraïna i Veneçuela, i el poc compromís dels governs europeus protagonitzen aquest document.

Informe anual

Resum executiu

Vídeo resum Informe Anual