Col·lecció “Altres Formes de Persecució”

A través d’aquesta campanya volem donar a conèixer aquelles formes de persecució que, per no quedar recollides de forma expressa a la Convenció de Ginebra, són més desconegudes. Amb aquesta campanya volem informar sobre la possibilitat de sol·licitar asil per diferents supòsits de persecució, i facilitar que els víctimes de violacions de drets humans tinguin accés a la protecció internacional.

La invisibilitat de les dones refugiades

La violació dels drets fonamentals de les dones és una pràctica generalitzada que es dóna en contextos d’impunitat estructural. No es tracta de situacions extraordinàries sinó d’agressions contra la vida i contra la seva integritat. En aquesta publicació es detallen les situacions de violència exercida contra les dones, les persecucions que pateixen, i s’identifiquen els àmbits en els quals és necessari avançar, així com els agents implicats.

La invisibilitat de les dones refugiades

Fugir per no amagar-se

La publicació Fugir Per No Amagar-Se fa una aproximació a la situació dels drets LGTBI al món, tracta la violència i la persecució que pateixen en determinats països, desenvolupa i aclareix els conceptes d’orientació sexual i identitat de gènere associant-los a la pràctica de drets humans i a la protecció internacional i ressalta la situació de les persones trans, un col·lectiu especialment perseguit dins del col·lectiu LGTBI.

Fugir per no amagar-se

Les persecucions per motius religiosos

El dret a la llibertat de pensament, consciència i religió és un dret fonamental reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans i als sistemes regionals de protecció de drets humans. No obstant, a diferents països del món es donen persecucions per motius religiosos. La publicació, actualitzada al 2012, desenvolupa el contingut del dret del llibre pensament, consciència i religió, detalla les diferents formes de vulneració i ens permet entendre perquè hi ha persones que fugen dels seus països en busca de protecció internacional.

Les persecucions per motius religiosos

Amb la col·laboració de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

 

Descarregar material adjunt