L’Enriquiment de la Pèrdua. Aportacions i riqueses de les persones refugiades a Catalunya.

Amb la publicació d’aquest llibre, pretenem, no només reconèixer, sinò també donar a conèixer la presència de persones refugiades a Catalunya que, des d’una perspectiva positiva, basada en les aportacions i contribucions que fan al nostre país, ens ajudin i permetin consolidar la institució d’asil com a dret i exercici fonamental per aquelles persones que es veuen empeses a abandonar els seus països d’origen i acollir-se a la protecció internacional. Pensem que visibilitzar a les persones refugiades que viuen entre nosaltres, acostant les seves aportacions culturals, artístiques i intel·lectuals a la ciutadania poden contribuir a millorar-ne la percepció i convertir així a Catalunya en una autèntica terra d’acollida d’asil.