Seminari europeu: Dret d’asil a la Unió Europea: Què està passant? Contradiccions, insuficiències i oportunitats del Sistema Europeu Comú d’Asil

En els últims anys, els representants de les institucions europees i els líders dels Estats membres de la Unió Europea han repetit en nombroses cimeres celebrades sobre migració i asil la mateixa afirmació en relació a la política comú d’asil: “La crisi dels refugiats és una qüestió europea i requereix una solució comuna”. En aquest sentit la Comissió Europea està intensificant els seus esforços per garantir l’aplicació de la legislació de la UE en l’àmbit de la migració i l’asil, a la vegada que ha llançat les seves propostes –moltes vegades polèmiques- per reformar el Sistema Europeu Comi d’Asil (SECA).

En aquest context, des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat hem organitzat aquest seminari europeu que pretén enfocar els reptes que planteja aquest sistema comú d’asil i el seu procés de reforma, cap a on van les negociacions i en quin punt es troba tot el procés d’harmonització. Analitzarem els reptes, les noves propostes i principals modificacions del SECA, les grans omissions d’aquest procés, el nou mecanisme de distribució interna de refugiats, el tancament de fronteres i les noves polítiques de cooperació amb tercers països, les polèmiques plataformes de desembarcament i els centres controlats. També proposarem solucions pels grans problemes que genera.

Hem convidat experts locals i internacionals d’institucions especialitzades perquè donin una visió global i holística de la situació del dret d’asil a Europa, fomentant el diàleg social i de polítiques per tal d’analitzar l’avenç i la direcció de les darreres reformes i propostes plantejades en relació al SECA i quin impacte poden tenir a nivell local.

Més informació a l’aula virtual de la CCAR.